Kortenberg actief op Facebook en Twitter
www.uitdatabank.be
 

Beste inwoner,
Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de webstek van de gemeente Kortenberg.
Als inwoner kunt u hier vlot alle nuttige informatie over de werking en de dienstverlening van de gemeente raadplegen. Of u nu wil weten hoe u een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, welke subsidies u kunt krijgen voor een buurtfeest of waar u volgend weekend in de gemeente naartoe kunt gaan, u vindt het met enkele simpele muisklikken.
Lees meer

Infoavond Decreet Onroerend Erfgoed en opmaak Beheersplan Engerstraat

Villa Jacobs Engerstraat Erps-Kwerps

De Engerstaat, één van de mooiste straten van Kortenberg, werd omwille van haar historische en sociaal-culturele waarde op 30 september 2013 door de Vlaamse Regering via een Ministerieel Besluit als beschermd dorpsgezicht goedgekeurd. Om de toekomst van de villa’s in de Engerstraat te waarborgen moet niet alleen rekening worden gehouden met het behoud ervan, maar ook met mogelijke flexibiliteit die het investeren in een villa interessant kan maken. Bij het beheer van onroerend erfgoed is het belangrijk na te denken over de ambities op langere termijn. Deze kunnen worden geconcretiseerd in een beheersplan waarin onder meer wordt vastgelegd welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn. Het grote voordeel is dat men geen afzonderlijke toelating meer hoeft aan te vragen voor alle werken die in het plan worden vrijgesteld. De provinciale dienst van het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert op maandag 7 november om 18 u. in de Cultuurzaal in OC Berkenhof een infoavond over het Decreet Onroerend Erfgoed en het beheersplan Engerstraat. Als u aanwezig wenst te zijn, schrijf u dan in via ruimtelijkeordening@kortenberg.be of 02 755 22 62.

Oproep: Wie wordt dit jaar Cultuurkampioen van Kortenberg?

Cultuurkampioen 2015

De Cultuurraad is op zoek naar cultuurkampioenen. Kent u iemand van wie u denkt: hij/zij/deze vereniging heeft dit jaar iets strafs gepresteerd? Draag deze dan voor als cultuurkampioen. Iedereen uit de gemeente mag één persoon of vereniging voordragen waarvan hij/zij vindt dat deze in 2016 (tussen december 2015 en december 2016) iets bijzonders gedaan of bereikt heeft. Een boek gepubliceerd, een wedstrijd gewonnen, …
Kandidaturen (motivatie – gegevens en eventueel foto) worden ten laatste op 30 november 2016 verwacht via cultuur@kortenberg.be. Alle cultuurkampioenen worden gehuldigd op de Cultuurraad van donderdag 15 december 2016.

Sluitingsdagen Administratief Centrum oktober-november 2016

Administratief Centrum Kortenberg

Het Administratief Centrum zal gesloten zijn op zaterdag 29 en maandag 31 oktober, alsook op dinsdag 1 november 2016. De Bib is bijkomend gesloten van maandag 24 oktober tot en met dinsdag 1 november.
Het politiehuis van Kortenberg is op zaterdag 29 oktober wel geopend tijdens de gebruikelijke openingsuren (van 9 tot 13 u.) , maar zal eveneens gesloten zijn op 31 oktober en op 1 én 2 november. In dringende gevallen kunt u tijdens de sluitingsdagen de politie bereiken op het noodnummer 101.
Het containerpark in de Noodbosweg 100 te Kortenberg is geopend op zaterdag 29 oktober (van 9 tot 16 u.), maar is eveneens gesloten op maandag (sluitingsdag) en op dinsdag 1 november.

Vacatures bij het gemeentebestuur

Logo gemeente Kortenberg

Het gemeentebestuur van Kortenberg heeft momenteel volgende vacatures:

Geschoolde arbeiders Groen & Waterlopen: Niveau D1-D3 - Twee contracten van bepaalde duur van 1 jaar (verlenging mogelijk) – Werfreserve van 1 jaar

Mobiliteitsambtenaar/Deskundige Verkeerssignalisatie: Niveau B1-B3 – contract bepaalde duur/vervangingsovereenkomst voor de duur van 1 jaar

Deskundige Onderwijs: Niveau B1-B3 Contract bepaalde duur van 1 jaar (verlenging mogelijk) – Werfreserve van 1 jaar

Inschrijven nieuwsbrieven